Hry pro levou polovinu mozku

Každá z obou hemisfér lidského mozku plní trochu jiné funkce při myšlení a jednání člověka. Běžné vzdělávání rozvíjí především pravou, na logické uvažování zaměřenou část mysli. Velká část knihy pracuje s analogiemi a srovnáváním, jež posilují schopnost orientace v nejrůznějších problémech. 

Mentální trénink ke stimulování pozitivních emocí a k rozvíjení schopnosti řešit problémy. Cvičení v této knize přispívají zábavnou formou ke zlepšení dovedností, které používáme v reálném světě:

  • logické deduktivní uvažování
  • tvořivou prostorovou vizualizaci
  • práci se symboly a pravidly matematických výpočtů
  • použití verbálního vyjadřování a gramatické logiky při řešení problémů, které jsou předloženy nonverbálně.

autor: Allen D. Bragdon, David Gamon
ISBN: 978–80–7367–521–9
rozsah: 168 stran
vazba: brožová
prodejní cena včetně DPH: 235 Kč
vydala: Portál, www.portal.cz

Objednat knihu z e-shopu Portal.cz »

Komentování bylo uzavřeno.