Mysl, učení a paměť

Dívka studující nad knihou

Na počátku bylo slovo…

paměť je jednou z nejpodivnějších věcí, které známe. Poznali jsme hlubiny Země, záhady širého vesmíru i tajemství atomu, naše vědomosti stále překračují vlastní hranice, ale přesto zůstává jedno místo zahalené mlhou nevědomosti – lidská mysl. Existují desítky ba i stovky teorií, jak lidský mozek funguje. Kterákoliv z těchto tezí má obvykle velké množství přívrženců, kteří mají vše řádně podloženo pokusy a nevyvratitelnými fakty. Jako obvykle nehodlá žádný z učenců ustoupit ze svého stanoviska a argumenty ostatních úspěšně ignoruje.

„Myšlení je nejtěžší práce, jaká existuje. To je pravděpodobně také důvod, proč tak málo lidí myslí.“
Henry Ford

Na téma ‚lidská mysl‘ bylo napsáno mnoho a mnoho literatury – každý jeden postoj je obvykle podpořen stejně přesvědčivými argumenty jako ten opačný. Věda doposud nedokázala odhalit, jak přesně mozek funguje, a proto neexistuje jeden všeobecně zastávaný názor, ale moře protichůdných teorií – od těch, které spadají do roviny vědecké, až po téměř esoterní.

Dívka studující knihu

I když nevíme jak, přesto to funguje – a to je hlavní. Jediná věc, co nás odlišuje od zvířat, je vyšší intelekt a s ním spojená šíře naší paměti. Bez těchto dvou věcí by lidstvo nebylo schopno vyvinout se na dnešní úroveň. Myšlenky, jejich hromadění a předávání v průběhu generací nás v pravěku naučilo používat ty nejjednodušší nástroje, vytvořili jsme civilizaci a dodnes tento koloběh informací neustále zdokonalujeme. Kdyby byl přerušen, dnešní znalosti světa a technologií zmizí, civilizace padne a samotná mysl začne degradovat.

Mysl, získávání informací (učení) a jejich uchovávání (paměť) – to je pro člověka to nejdůležitější, to co umožnilo náš překvapivě rychlý vývoj a to co i dnes vládne světu. Každý by chtěl tyto procesy poznat a zdokonalit na maximální možnou úroveň. Tento server obsahuje jak teorie o mysli založené na empirických zkušenostech, tak metody pro její zdokonalení.