Superlearning

V 70. letech minulého století se bulharský vědec Georgi Lozanov zabýval studiem mozku a učebních metod. Při zjištění, že člověk ve skutečnosti využívá jen malou část svého skutečného potenciálu, rozhodl se vytvořit učební metodu, která umožní využívání našich duševních schopností znásobit. Zároveň díky dobré relaxaci se má naše paměť zlepšit minimálně o 50 procent.

Metody Georgi Lozanova jsou dnes nazývány sugestopedie nebo také moderně superlearning. Sugestopedie by měla pomoci všude tam, kde je možné převést informace určené ke vstřebávání do zvukové podoby – nejčastěji se proto dnes používá pro výuku jazyků. Zatímco při užití běžných metod jste schopni naučit se maximálně okolo 80 až 100 slov za den, tak při superlearningu si denně pevně osvojíte kolem 500 slov a naučíte se jich denně až 3000.

I kdybyste se při superlearningu nesoustředili, tak jste schopni podat minimálně třikrát lepší výkony v efektivitě učení, jeho rychlosti a množství naučeného než při normálních jazykových kurzech.

Jak funguje superlearning

Lozanovovy metody stojí na třech hlavních pilířích:

  • princip řeky v úzkém korytě
  • princip opozice vědomí a podvědomí
  • princip převodu zjišťovací paměti na zpětně poznávací

Princip řeky v úzkém korytě

Pokud se rozptylujeme, pak je pro nás velmi složité si zapamatovat každou jednotlivost. Musíme stejně jako řeka zúžit koryto řeky, proud se stane dravějším a voda neutíká nikam jinam. Pro učení je tedy vhodná relaxace spojená s koncentrací. Takový stav neznamená ztratit se a dát si šlofíka, ale uvolnit tělo i mysl. Frekvence vašich mozkových vln se potom z denní beta frekvence (nad 14 Hz) přesune do alfa stavu (7 – 14 Hz). Pokud se nacházíte v alfa hladině, pak čas potřebný k nastudování nějakých informací je rapidně snížen.

Princip opozice vědomí a podvědomí

Pokud se vědomě tlačíte, že se musíte něco naučit, děláte špatně. Naše podvědomí má přirozenou schopnost být v opozici s vědomím, takže tlačí naopak: „Nejde to! Nedělej to…“ Kvůli tomu pak nedosahujete očekávaných výsledků. Existují v podstatě tři strategie, jak se tohoto protitlaku zbavit.

  1. Netlačte na něco, že se to chcete naučit. Tím snížíte v podstatě důležitost dané záležitosti a zmizí i protitlak ze strany podvědomí.
  2. Tlačte v jiném směru – vyberte si nějaký jiný cíl a na ten tlačte. Protitlak sice nezmizí, ale upře se jinam.
  3. Tlačte proti – tedy ve směru opačném. V našem podvědomí pak bude vznikat protitlak, ale v tom správném pozitivním směru.

Princip převodu zjišťovací paměti na zpětně poznávací

Během učení nějaké látce zaplňujeme tzv. zjišťovací paměť – z té si dokážeme látku velmi rychle vybavit a upotřebit ji při zkoušce. Jenže samotná zjišťovací paměť není dostatečně velká – velmi rychle proto naučené převádíme do paměti zpětně poznávací, odkud je už něco vylovit podstatně těžší. Prostě se musíme učit na další zkoušku a informace k té předchozí nám zavazejí.

Pro vybavení z paměti zpětně poznávací se tedy musíme chytnout nějakého bodu oné zapamatované situace a tím si vybavíme i její zbytek. K tomuto účelu je vhodná nějaká hudební melodie či vůně. V rámci superlearningu se k tomuto podbarvení hudbou jednoznačně doporučuje tempo larga (proběhne šedesát taktů za minutu) – tato rychlost odpovídá tepové frekvenci běžného člověka při relaxaci. Jakákoliv hudba v largu potom tedy působí pozitivně jak na relaxaci, tak i na vybavování naučeného.

Superlearningová praxe

Superlearning je speciální uměle vytvořená metoda pro usnadnění učení, takže většině z vás nebude stačit přečíst si pár článků a říci si, že si to vyzkoušíte a bez pomoci zvládnete. Bud se budete muset zúčastnit nějakého kurzu, který se superlearningem zabývá nebo si můžete koupit komplet knihy o superlearningu a audio výukového materiálu. Objednání „kompletu“ je mnohem obvyklejší, ale cesta k výsledkům je pak o něco delší, protože nemáte zkušeného školitele, který by s vámi individuálně pracoval.

Obsahem audio nahrávek obvykle bývá osvětlení „Co je to Superlearning“, seznámení s relaxačními technikami, motivační nahrávky (velmi sugestivní s podprahovými informacemi, které vás správně „naladí“), New age hudba (velmi příjemná a relaxační hudba nové generace) a samotný výukový materiál. To co se máte naučit je také podáváno různě podkreslené hudbou a v relaxovaném stavu se tak skutečně naučíte mnohem více.

Celý superlearningový kurz nutně pomáhá také odstraňovat vaše vnitřní bariéry. Pokud si nedůvěřujete, myslíte si, že na něco nemáte, nebo si myslíte, že máte špatnou paměť, atd., tak to všechno bude muset jít pryč. Když k učení přistoupíte bez předsudků, půjde to lépe.

Při relaxaci v hladině alfa byste neměli mít problém s myšlenkami ubíhajícími úplně někam jinam než by měly (všední záležitosti jako co budete mít na oběd a proč se na vás kolega z práce dnes tak mračil), ale pokud přesto mysl neudržíte klidnou, tak byste se měli naučit technikám kontroly myšlenek – při takovém proudu myšlenek, který vás během superlearningu napadá vlastně ani nerelaxujete.

Postupně jak se vaše zkušenosti budou prohlubovat, tak můžete při učení v hlubokém uvolnění dosáhnout až padesátkrát lepšího výkonu než v běžném denním provozu.

Dalším zajímavým postupem je Silvova metoda.