Silvova metoda

Metody superlearningu se vyskytují i ve spoustě dalších kurzech určených k posílení vašich vnitřních schopností. Většinou se všechny tyto metody shodují v principu (alfa hladina frekvence mozku, působení na podvědomí apod.), ale trošku se liší ve cíli svého snažení. Velmi populární je u nás v současnosti tzv. Silvova metoda.

Co je náplní kurzu Silvovy metody? V mentálních technikách se zde zachází mnohem dál než obyčejný Superlearning:

  • kontrola spánku (upadnutí do hlubokého spánku kdykoli a kdekoli chcete)
  • kontrola probuzení (znovunastavení vaše mentálního budíku)
  • kontrola bdění (odstranění únavy a ovládání vašich emocí)
  • kontrola snů (zapamatování si snů a zjišťování jejich významu)
  • kontrola bolesti (odstranění bolesti hlavy, nohou, zad, …)
  • technika tří prstů (spouštěč přechodu do stavu, kdy ve zcela běžném dnu můžete využívat výhod stavu alfa – nemusíte před tím tedy relaxovat a třeba při hned při zkoušení u tabule vychrlíte obrovské množství zapamatovaných informací)
  • zrcadlo mysli (mentální technika pro odstranění předsudků a jiných limitujících vzorců vašeho chování)
  • kontrola zlozvyků
  • efektivní učení
  • a mnohé další …

Pokračujte na kontrolu myšlenek a koncentraci.