Trénink paměti

Grada: Trénink paměti Chcete si dlouhodobě a výrazně zlepšit paměť? Příručka nabízí všem čtenářům mnoho praktických metod a zajímavých cvičení pro zvládnutí problémů s pamětí, učením a koncentrací. Díky cenným tipům zdokonalíte své paměťové schopnosti a zlepšíte svou koncentraci, navíc poznáte, jaký jste učební typ, což vám pomůže upravit si svou učební strategii.
(Pokračování textu…)

Využijte svých schopností na 100 %

Grada: Využijte svých schopností na 100 % Využijte svých schopností na 100 % a objevte v sobě skrytého génia. Hledat mohou všichni bez rozdílu věku, kteří se chtějí stát úspěšnými ve své profesi i ve svém osobním životě. Publikace pomůže odhalit jedinečné schopnosti každého jedince, poradí, jak se lépe koncentrovat, ukazuje alternativní metody na koncentraci, zasvětí vás do základů meditace, autogenního tréninku a autohypnózy.
(Pokračování textu…)

Testy vašich schopností

Grada: Testy vašich schopností Kniha je určena všem, kteří se chtějí stát úspěšnými ve své profesi, ale nejsou si jisti, zda na vybranou profesi stačí. Čtenář si může prostřednictvím uvedených testů ověřit své rozumové schopnosti, vlohy, osobnost jako takovou, motivaci, schopnost najít si cíl svého profesního postupu. Vyzkouší si schopnost logického myšlení. Každý se s testy nejen pobaví, ale zároveň si procvičí způsoby řešení a dozví se, jakou složku své osobnosti by měl ještě rozvíjet, aby se stal konkurenceschop­nějším a úspěšným ve svém profesním životě.
(Pokračování textu…)

Testy osobnosti

Grada: Testy osobnosti Kniha zkušeného psychologa a autora celé řady populárně-odborných publikací má přispět k zamyšlení nad sebou samým a k reálnějšímu vnímaní vlastní osobnosti. V úvodu se autor věnuje teorii osobnosti člověka. Převážnou část knihy však tvoří oblíbené a u čtenářů tolik žádané testy – psychologické sebepoznávací hry, které ať už se týkají naší schopnosti hospodařit s časem, pořádkumilovnosti, vztahu k práci nebo zvládání stresu, vždy mají jediný cíl – napomoci sebepoznání, které je základním předpokladem úspěšnosti a životní spokojenosti.
(Pokračování textu…)

Kognitivní trénink v praxi

Kognitivní trénink v praxi „Kam jsem si dal ty brýle?“ „Vždyť jsem tu knížku měla nedávno v ruce…?“ „Kdyby nebylo té nehody, všechno mohlo být jinak…“ Jsou vám tyto věty povědomé? Ať už patří vašim blízkým, pacientům nebo vašim klientům, je tato kniha určena právě vám. Soustředí se především na procvičování kognitivních funkcí a nezapomíná ani na další faktory, které mírné kognitivní poruchy, demence a jiná kognitivní selhávání doprovázejí.
(Pokračování textu…)

Velká kniha nových testů

Grada: Velká kniha nových testů Testy PISA jsou variantou Programu pro mezinárodní hodnocení studentů, který je projektem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), jež se stala jeho garantem. Cílem projektu je zjišťování a hodnocení znalostí důležitých pro každodenní život. Důraz není kladen ani tak na nabyté vědomosti jako takové, ale spíš na schopnost aplikovat znalosti v praxi.
(Pokračování textu…)

Jaký jste typ osobnosti?

Grada: Jaký jste typ osobnosti? Lidé se mezi sebou zcela zásadně liší. Z obecného hlediska mají tyto rozdíly pozitivní význam. Jak se neztratit v různorodosti a pestrobarevnosti lidských povah? Třeba právě s pomocí zde předložené typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), která popisuje 16 typů osobnosti člověka kombinací osmi charakteristik. Poradí vám například, pro jakou práci se hodíte a jste-li na vedoucí pozici, pro jaký typ práce se hodí vaši zaměstnanci či uchazeči o zaměstnání.
(Pokračování textu…)

Trénování paměti a poznávacích schopností

Grada: Trénování paměti a poznávacích schopností Rostoucí počet vědců, lékařů a psychologů je přesvědčen, že namáhavé a rozmanité cvičení duševních funkcí může pomáhat v bitvě s jejich úpadkem, který často nabývá až podoby demence. Přechod od léčení k prevenci se proto stal hlavním tématem moderní medicíny a stává se i základním tématem v boji proti kognitivnímu úpadku.
(Pokračování textu…)

IQ a testy osobnosti

Grada: IQ a testy osobnosti Chcete si procvičit a protáhnout mysl, odhalit své silné i slabé stránky? Pomocníkem vám může být tato kniha svou pestrou škálou úkolů a testů, známých pod názvem psychometrické testy. Ty v podstatě měří mysl. Často je používají zaměstnavatelé při náboru nebo během programů rozvoje personálu.
(Pokračování textu…)

Emoční inteligence – jak ji rozvíjet a využívat

Emoční inteligence Chtěli byste umět lépe „číst“ druhé lidi? Výborně vycházet s kolegy, partnerem, přáteli i dětmi? S jistotou zvládat konflikty v práci i osobním životě? Emoční inteligence se na škole neučí, přesto je pro spokojený a úspěšný život velice důležitá. Tato knížka vám pomůže výrazně rozvinout emoční a pozorovací schopnosti. Dozvíte se, jak si uvědomovat sebe sama, jak zacházet se strachem a obavami, ale také jak navazovat kontakty a lépe komunikovat s ostatními.
(Pokračování textu…)

« Předchozí příspěvky Následující příspěvky »