Stačí jen málo

Portál: Rick Hanson - Stačí jen málo Tato kniha nabízí jednoduchá cvičení, která mají chránit proti stresu, zlepšovat náladu a budovat větší emoční odolnost. Autor jako neuropsycholog vychází z výzkumy podloženého zjištění, že i malé úkoly, které svému mozku dáme, mohou v dlouhodobé perspektivě vést k velkým změnám.
(Celý příspěvek…)

Sebekoučink

Portál: Stefanie Demann - Sebekoučink Tato kniha vám přehledně ukáže, jak se stát svými vlastními celoživotními kouči: jak si ujasnit, kdo jste, co chcete, jak toho dosáhnout, kde vzít odvahu, jak vytrvat. Koučovací proces je popsán ve čtyřech fázích, 25 krocích a 86 cvičeních.
(Celý příspěvek…)

Přehled andragogiky

Portál: Jaroslav Veteška - Přehled andragogiky Cílem publikace je představit vývoj a význam teorie a praxe vzdělávání dospělých a přiblížit vznik a rozvoj andragogické vědy v mezinárodním kontextu. Obsah je orientován jednak na teoretické poznatky z učení a vzdělávání dospělých, jednak na praktické aplikace do oblasti rozvoje a řízení lidí.
(Celý příspěvek…)

Flow – O štěstí a smyslu života

Portál: Mihaly Csikszentmihalyi - Flow Pojem flow jeho autor popisuje jako „stav, ve kterém jsou lidé tak ponořeni do určité činnosti, že nic jiného se jim nezdá důležité“, okamžik, „kdy se naše tělo nebo mysl vzepne k hranicím svých možností ve vědomé snaze dosáhnout něčeho obtížného, co stojí za to“.
(Celý příspěvek…)

Jak se jmenuje tahle knížka?

Portál: Robert M. Smullyan - Jak se jmenuje tahle knížka? V novém, upraveném vydání vychází tato slavná kniha amerického matematika, v níž nás zve třeba na ostrovy poctivců a padouchů, do světa Alenky v říši divů a za zrcadlem a Shakespearova Benátského kupce, k inspektoru Fishtrawnovi ze Scotland Yardu, mezi vlkodlaky nebo za hrabětem Draculou.
(Celý příspěvek…)

Kurz zdravého sebevědomí

Portál: Michaela Peterková - Kurz zdravého sebevědomí Čtrnáctidenní knižní kurz zdravého sebevědomí je pokračováním série tréninků duševního zdraví a zaměřuje se na nedostatečný pocit vlastní hodnoty a nízké sebevědomí.
(Celý příspěvek…)

Tréma a jak ji překonávat

Portál: Gilbert Garibal - Tréma a jak ji překonávat Přehledně strukturovaný rádce je založen na bohaté kazuistice, přináší analýzu chování, popisuje všechny mechanismy trémy, nabízí podněty k jednání. Čtenář se naučí jednoduché metody k uvolnění, jak ovládat hlas, kontrolovat gesta, osvojí si způsob krátkého slovního vystoupení a to, jak se důvěryhodně prezentovat.
(Celý příspěvek…)

Hry pro levou polovinu mozku

Každá z obou hemisfér lidského mozku plní trochu jiné funkce při myšlení a jednání člověka. Běžné vzdělávání rozvíjí především pravou, na logické uvažování zaměřenou část mysli. Velká část knihy pracuje s analogiemi a srovnáváním, jež posilují schopnost orientace v nejrůznějších problémech.
(Celý příspěvek…)

Trénink paměti

Principy, metody a cvičení pro využití a rozvoj paměti. V zaměstnání i v osobním životě neustále využíváme paměť. Co dělat, když pocítíme nějaký její nedostatek nebo dojde k výpadku? Kniha umožňuje každému poučit se o paměti a současně zhodnotit a zdokonalit své schopnosti.
(Celý příspěvek…)

Drogy netřeba užívat, naše tělo si je vyrobí

Lidé si navykli používat k ovlivnění své výkonnosti či svého prožívání psychofarmaka. Málokdo však ví, že lidské tělo produkuje vlastní látky, které působí jako antidepresiva, anxiolytika, stimulanty, tišicí prostředky apod. Kniha Drogy lidského těla bez vedlejších účinků německého lékaře Josefa Zehentbauera vysvětluje, které to jsou a jak dosáhnout toho, abychom jich měli dostatek a pomáhaly našemu zdraví.
(Celý příspěvek…)

« Předchozí příspěvky